Stævner og Turneringer

Der vil nogle gange i løbet af sæsonen blive sendt invitationer til stævner ud til medlemmerne via e-mail, men I opfordres til selv at finde indbydelser til stævner og turneringer via de to link herunder.

Sæsonplan for DGI
BadmintonPeople

Klubben betaler for tilmelding til holdturneringer - denne tilmelding foregår i starten af hver sæson - som regel indenfor de første 14 dage af september. For hvert hold kræver vi at der er en holdleder, der står for alt det praktiske med at arrangere kampe med de andre klubber, reservere haltid til hjemmekampe m.v.

Se hvilke muligheder der er for holdturneringer: DGI

Hvis I er nogle stykker der ønsker at deltage i en holdturnering - eller har du kyst til at deltage kontakt en fra bestyrelsen.

Der er ikke tilskud til stævner for seniorer.

Ungdom:
Vi tilbyder desværre ikke ungdoms træning pt.

Vi ses i hallen!